การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า/สมาชิก

www.usierra.com ให้บริการโดย บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด เราให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของ “สมาชิก” บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเท่านั้น โดยข้อมูลที่ผู้ใช้ในการลงทะเบียนสมาชิก จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้องเท่านั้น เพื่อสิทธิประโยชน์จากการใช้บริการ ถ้าบริษัทฯ ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งานสมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกจะต้องรักษาข้อมูลการเข้าระบบ (Log in) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเองไว้เป็นความลับ การกระทำการใดๆ ในเว็บไซต์โดยผ่านการ Log in ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ บริษัทฯ จะถือเสมือนหนึ่งสมาชิกได้เต็มใจกระทำการดังกล่าวนั้นด้วยตัวของสมาชิกเอง ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสมาชิกมีความสำคัญกับเราดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่สมาชิก ดังนี้

 • • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
 • • วิธีการใช้ข้อมูลของสมาชิก
 • • การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
 • • วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลการติดต่อ

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรณีที่สมาชิกมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของสมาชิก สามารถติดต่อเราได้ที่ www.usierra.com , อีเมล์: support@usierra.com

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล / วันเกิด / ข้อมูลการศึกษา / บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของสมาชิก / ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี / การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุ๊กกี้ วิธีการใช้ข้อมูลของสมาชิก

 • • เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า / บริการใหม่ รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ
 • • เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง สินค้าและบริการของเรา
 • • เพื่อการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เราไม่มีการให้ข้อมูลของสมาชิกแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่นๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • • ได้รับการอนุญาตจากสมาชิก
 • • สำหรับการประมวลผลภายนอก และ บริษัทหรือคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่สมาชิก
 • • สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

เรามีระบบปกป้องข้อมูลของสมาชิก จากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง และการถูกทำลาย ด้วยวิธีการป้องกัน ดังนี้

 • • มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
 • • มีระบบ Firewall
 • • มีโปรแกรมป้องกันไวรัส

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า


usierra.com อาจมีการส่งอีเมลให้สมาชิกสมาชิกเพื่อแจ้งสถานะการสั่งซื้อ และเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับข้อมูลของสมาชิกสมาชิก บริษัทจะไม่ส่งอีเมลเพื่อขอทราบข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือส่งหน้าเว็บเพจเพื่อให้สมาชิกสมาชิกกรอกข้อมูลดังกล่าว หากสมาชิกสมาชิกได้รับอีเมลที่เข้าข่ายข้างต้น อย่าคลิกลิงค์ที่มากับอีเมล หรือให้ข้อมูลบัตรเครดิตเป็นอันขาด และกรุณาส่งอีเมลฉบับนั้นมายัง support@usierra.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จดหมายข่าวและโปรโมชั่นอื่นๆทางอีเมล์

เราใช้อีเมล์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆไปยังสมาชิกของ usierra.com เท่าที่จำเป็น และตรงกับประสบการณ์ในการใช้บริการของสมาชิกเท่านั้น